Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania norm zatrudnienia

Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

 

Rozporządzenie wywołało w naszym środowisku wielkie poruszenie.

Dyskusja spowodowana jest różnicami w projekcie opracowanym przez Zespół Roboczy przy MZ oraz wypracowany wspólnie z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, a jego ostateczna wersją.

Do Rozporządzenia włączono następujące zapisy:

  • włączono wliczanie do minimalnych norm pielęgniarek lub położnych oddziałowych i ich zastępców oraz pielęgniarek lub położnych koordynujących i ich zastępców;
  • usunięto zakaz pełnienia dyżurów jednoosobowych przez pielęgniarki i położne;
  • usunięto średni czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich;
  • zmniejszono średni czas świadczeń pielęgniarskich pośrednich;
  • usunięto wskaźniki oceny zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską przy nowotworzonych oddziałach, podmiotach;
  • usunięto normę jednej pielęgniarki anestezjologicznej na jedno stanowisko znieczulenia;
  • usunięto normę jednej pielęgniarki operacyjnej i jednej pielęgniarki asystującą pielęgniarce operacyjnej na jeden stół operacyjny;
  • usunięto normę jednej położnej na jedną rodzącą, u której zastosowano farmakologiczne metody łagodzenia bólu.

Źródło: http://www.izbapiel.katowice.pl/aktualnosci/informacje-oipip.html

Michał Bancerowski, lic.piel. student UM Łódź

Współpraca

© Copyright by Wydawnictwo Sztuka Pielęgnowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione...

Projekt i wykonanie: Studio graficzne GrantProjekt