5 sygnałów zwiastujących wylew mózgu

Udar mózgu to bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia, każdej osoby która go doświadczy. Im większa wiedza na temat profilaktyki, objawów oraz możliwości udzielenia pomocy, tym większa szansa na przeżycie w sytuacji wylewu krwi do mózgu i doświadczenia udaru krwotocznego lub udaru niedokrwiennego.

Co to jest udar mózgu?

Terminem udar mózgu określa się nagłe ogniskowe i naczyniopochodne uszkodzenie ośrodka układu nerwowego, jego wystąpienie potwierdza się za pomocą badań neuroobrazowych lub utrzymywaniem się objawów ogniskowych ponad 24 godziny.

Wyróżniamy dwa rodzaje udaru mózgu:

  • Udar niedokrwienny – uszkodzenie ogniskowe układu nerwowego – mózgu, siatkówki lub rdzenia kręgowego.
  • Udar krwotoczny – powoduje go pęknięcie naczynia krwionośnego i wynaczynienie się krwi do mózgu.

Częściej dochodzi do udarów niedokrwiennych prawie 80-90 % przypadków, a tylko 10-20% udarów jest spowodowane wylewem mózgu. (raport)

Bardzo ważne jest udzielenie szybkiej pomocy lekarskiej osobie doświadczającej udaru lub odczuwającej dolegliwości przepowiadające udaru.

Objawy udaru mózgu to: tzw. ogniskowe: niedowład połowiczny, zaburzenia mowy o typie afazji lub dyzartrii, zaburzenia widzenia (podwójne widzenie, niedowidzenie połowiczne), połowiczne zaburzenia czucia i/ lub zaburzenia równowagi. Objawy niespecyficzne to silny ból głowy, nudności, wymioty. Może dojść do utraty przytomności.

Dolegliwości jakich doświadcza osoba po udarze to przede wszystkim  skutki neurologiczne: niedowład, trudności z utrzymaniem równowagi, zaburzenia poznawcze. W trakcie rehabilitacji cześć objawów może się cofać.

Czynniki ryzyka wystąpienia wylewu krwi do mózgu to:

  • Nieprawidłowe ciśnienie tętnicze
  • Migotanie przedsionków
  • Palenie tytoniu
  • Wcześniejszy udar

5 sygnałów, które ostrzegają przed wylewem

Objawy przed udarem i ich prawidłowe rozpoznanie mogą pomóc w podjęciu szybszej decyzji o udaniu się do szpitala czy wezwaniu karetki pogotowia. Wiedza, o tym jak rozpoznać udar może pomóc uratować funkcje poznawcze, nie doprowadzić do paraliżu czy niedowładów. Pamiętaj, o tych objawach:

1.Gwałtowny, bardzo silny ból łowy, ucisk w określonym obszarze czaski.

2.Niedowład połowiczny ciała (brak możliwości kontroli nad jedną połową ciała, paraliż po przeciwnej stronie niż ognisko w półkuli mózgowej).

3.Sztywność karku z jednoczesnym osłabienie kończyn dolnych.

4.Trudności w widzeniu, ból oczu i widzenie połówkowe.

5.Zaburzenia świadomości, aż do utraty przytomności.

Mając świadomość, że to objawy przepowiadające udar masz szanse uratować siebie lub ktoś z Twojego otoczenia. Pierwsze minuty są najważniejsze, szybkie przewiezienie do szpitala i natychmiastowa interwencja lekarska, może zachować zdrowie pacjenta.

Bibliografia:

  1. Mazur R, Świerkocka-Miastkowska M. Udar mózgu – pierwsze objawy. Choroby Serca i Naczyń. 2005;2(2):84-87
  2. Raciborski F, Gujski M. (red.) Udar mózgu – rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie. Raport Instytutu Ochrony Zdrowia. Warszawa 2016, 11-97

[Głosów:4    Średnia:2.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here